HandFotKnäAxelOsteoporosHöftIntyg

Invaliditetsintyg

Vi kan hjälpa dig med invaliditetsintyg efter skada.

Boka tid för invaliditetsintyg genom att fylla i en egenremiss. Glöm inte att bifoga en kopia på begäran från försäkringsbolaget

Det måste ha gått minst ett år efter olyckshändelsen innan ersättning för lyte och men kan fastställas. Det är ett skadestånd som betalas till den som drabbats av en bestående skada (fysisk eller psykisk).

Mottagningsrum OrtopedFörsäkringsbolaget brukar skriva till de skadade och be dem skaffa ett invaliditetsintyg. Utifrån detta och övrig medicinsk utredning bedömer försäkringsbolagets medicinska rådgivare om det finns ett samband mellan skadorna och olyckshändelsen. Om den medicinska rådgivaren anser att det gör det uppskattas en invaliditetsgrad. Ibland kan den medicinska rådgivaren bestämma invaliditetsgraden på endast journalhandlingar.

Har du fått en bestående skada så kan vi skriva ett invaliditetsintyg. Intyget ska beskriva dina kvarvarande problem och hur dessa påverkar dig i ditt dagliga liv. Det bör också framgå hur din prognos ser ut.

Vi brukar börja med ett vanligt 20 minuters läkarbesök, för att utröna om det behövs någon ytterligare utredning, var aktuella journalkopior finns och säkerställa att ditt försäkringsbolag betalar för intyget.

När detta är klarlagt och alla dokument finns på plats så bokas en timmes besök för själva intyget.

Normalt ersätts lyte och men med ett skattefritt engångsbelopp. Hur stor ersättningen för lyte och men blir beror på vilken invaliditetsgrad försäkringsbolagets medicinske rådgivare sätter på din skada efter att ha studerat dina läkarjournaler och inlämnade invaliditetsintyg. För att bestämma invaliditetsgraden använder de medicinska rådgivarna ett särskilt tabellverk som är gemensamt för försäkringsbranschen(IFU-förlag).

*Källa: Svensk försäkring