HandFotKnäAxelOsteoporosHöftIntyg

Ont i höften – Orsaker och behandling

Höften är en stor, viktbärande led. Sjukdomarna i höftleden varierar med patientens ålder. Hos yngre individer och barn kan höftsmärta ha flera orsaker tex coxitis simplex eller epifyseolys. Hos äldre är artros en vanlig sjukdom.

Boka tid

Upplever du smärta i höften och behöver hjälp och behandling kan du höra av dig till oss. Hör av dig till oss via telefon eller fyll i en egenremiss:
Ring: 08-31 60 02 Egenremiss

Vi finns centralt i Stockholm och du är välkommen med eller utan remiss.


Coxitis simplex

Coxitis simplex är en kortvarig inflammation i höften. Tillståndet uppstår ofta ganska plötsligt genom att barnet får smärtor och undviker att stödja på benet. Barnet börjar halta och rörligheten i leden minskar. Små barn har svårt att berätta var de har ont och de kan till exempel klaga över magont eller ont i knäna. Det är därför inte alltid uppenbart för föräldrarna eller läkaren att det handlar om en höftsjukdom. Man kan även se att barnet gärna håller höften lätt böjd och utåtroterad, eftersom den ställningen orsakar minst smärta.

Detta är den vanligaste höftsjukdomen hos barn och den förekommer oftast i åldern tre till åtta år.

Epifyseolys

Ont i höften
I de långa rörbenen i ben och armar finns tillväxtzoner eller tillväxtskivor där skelettbenens längdtillväxt sker. På fackspråk kallas en tillväxtzon för fys. Dessa zoner finns nära ändstycket på rörbenen – det vill säga nära leden. Den delen av benet som sitter mellan leden och fysen kallas epifys. I höften finns en fys i anslutning till höftledskulan. I pubertetsåren kan en sjukdom uppstå i höftkulans tillväxtzon – så kallad fysiolys eller epifysiolys som det tidigare kallades. Fysen blir då försvagad och epifysen (höftkulan) börjar glida bakåt och nedåt. Situationen kan liknas vid en glasskula som glider av rånet. Tillståndet måste korrigeras snabbt för att undvika livslånga höftbesvär.

Fysiolys i lårbenshuvudet är ett av de vanligaste höftproblemen hos barn i puberteten, men är ändå ett förhållandevis sällsynt tillstånd. Cirka 1 barn på 1 000 drabbas. Den förekommer oftare hos pojkar än hos flickor (2,4:1). Hos pojkar förekommer fysiolys i åldern 8–16 år och hos flickor i åldern 9–14 år. I ett av fyra fall finns tillståndet i bägge höftlederna samtidigt. När tillståndet är ensidigt är risken 25–80 % att det även utvecklas i den andra höften vid en senare tidpunkt. Överviktiga barn har ökad risk för sjukdomen.

Höftlederna kan liksom axeln drabbas av trånga förhållanden, sk impingement (FAI)

Impingement

Impingement eller ”fai” (femuroacetabular impingement) kan uppstå i höftleden. Impingement betyder att strukturer i vissa delar av höften hamnar i kläm och utlöser smärta. Orsaken till detta är att caput femoris (ledhuvudet) slår i acetabulum (ledpannan). Detta leder till inskränkt rörlighet och smärta.

Det är vanligast hos idrottare som belastat höfterna mycket i samband med puberteten när skelettet växer som mest. Skelettet får då påbyggnader som brukar kallas CAM, resp pincher.

Hos äldre personer är artros en vanlig åkomma. Liksom vid knäledsartros provar man symtomlindrande behandling såsom träning, värktabletter och enstaka gånger kortisoninjektion.
Vid besvärande smärta är protesoperation det bästa alternativet.

En annan vanlig åkomma är trokanterit, en inflammation i en slemsäck på utsidan av höftleden.

Denna åkomma är vanlig hos kvinnor och kan vara väldigt besvärlig. Ofta har man ont nattetid då man ligger på den angripna sidan.