HandFotKnäAxelOsteoporosHöftIntyg

Vad är en ortopedingenjör?

Mottagningsrum Ortoped

Ibland blandar man ihop begreppen ortoped och ortopedingenjör.

En ortoped är en läkare med specialistkompetens inom ortopedi och kallas ibland även ortopedkirurg, då ortopedi är en kirurgisk specialitet.

Ortopedingenjörer är som namnet säger ingenjörer, som arbetar med kombinationen människa-teknik och hjälper människor med funktionsnedsättningar genom att applicera olika typer av hjälpmedel. De hjälpmedel som tillhandahålls av ortopedingenjörer brukar indelas i ortoser och proteser. En ortos är ett kroppsburet hjälpmedel medan en protes är en ersättning för en förlorad kroppsdel.

Grundutbildningen till ortopedingenjör omfattar 180 högskolepoäng (bolognaprocessen) och sker vid Hälsohögskolan i Jönköping. Genomgången utbildning leder till en ortopedingenjörsexamen med en kandidatexamen i ortopedteknik samt yrkeslegitimation utfärdat av Socialstyrelsen. Yrket har många aspekter som hantverk, vetenskapligt tänkande och bemötande av människor. I utbildningen avspeglas detta genom att man läser ämnen inom vitt skilda områden som anatomi, psykologi, matematik, mekanik, rehabilitering, med mera. Huvudämnet är dock ortopedteknik och mycket betoning läggs på förståelsen av människokroppens egen mekanik (biomekanik).

Vid vissa diagnoser har man möjlighet att få bidrag till hjälpmedel, tex fotbäddar, via Landstinget.

För att få detta behövs en bedömning och en remiss från oss ortopeder.