HandFotKnäAxelOsteoporosHöftIntyg

Vilken utbildning har en ortoped?

En ortoped är en läkare som efter läkarexamen som innebär 5,5 års heltidsstudier gått vidare och gjort AT tjänstgöring enligt nedan:

Allmäntjänstgöring, AT, efter läkarexamen är ett krav för att kunna få läkarlegitimation och för att få göra specialiseringstjänstgöring, ST.

Allmäntjänstgöringen måste göras på ett blockförordnande, vilket är en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst 18 månader

AT ska innehålla minst nio månader fördelade mellan invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter. Områdena måste omfatta minst tre månader vardera. Minst tre månader ska tjänstgöras inom psykiatri. Sist i allmäntjänstgöringen ska ett avsnitt om minst sex månader inom allmänmedicin ligga.

Efter AT tjänstgöringen följer ST tjänstgöring enl nedan:

ST-utbildning i ortopedi

ST-utbildningen följer en målbeskrivning som innehåller krav på teoretiskt och praktiskt kunnande. Den tar i regel 5 år och innebär huvudtjänstgöring inom ortopedi och sidotjänstgöring inom anestesi, handkirurgi, kärlkirurgi samt gärna neurokirurgi. Även annan sidoutbildning är av värde t. ex. reumatologi, plastikkirurgi, yrkesmedicin, radiologi.

*Källa: Socialstyrelsen

Den läkare du träffar här har alltså minst 12 års utbildning bakom sig och sedan ofta många års erfarenhet i yrket.